Atheneum Lokeren houdt een babbelbar open tijdens het oudercontact


De ouderwerking en de leerlingenraad hielden tijdens het oudercontact een BABBELBAR open.


Context van de school

Atheneum Lokeren is een secundaire school met een brede eerste graad (A-stroom en B-stroom) en ASO in de bovenbouw. De school biedt jongeren een diepgaande en tegelijk brede vorming in een veilige warme omgeving. Jongeren worden begeleid op hun ‘reis’ naar volwassenheid. Naast het verwerven van kennis en vaardigheden krijgt ook inspraak, zelfontplooiing, verantwoordelijkheidszin en respect voor anderen een prominente plaats in de onderwijsaanpak. 

Aanpak

De ondernemende leerlingenraad is de oude grijze refter beu en wil daarom geld inzamelen om de refter op te fleuren. Het idee van de babbelbar drong zich al vlug op, omdat het oudercontact in januari niet op afspraak is en er altijd wel wat wachtenden zijn.

De leerlingenraad kwam met het idee en werkte samen met de oudervereniging om dit te organiseren. Ze tekenden een werkschema uit; wie zette de boel klaar en wie staat er op welk uur achter de bar? De leden van de oudervereniging, fungeerden als gastheren en gastvrouwen in de bar. Als ouder zijn zij ideaal geplaatst om andere ouders te ontvangen. De leerlingenraad zelf hield de bar open en verkocht koffie, gebak, koekjes en fairtradefruitsap.  

Aangezien de babbelbar nog weinig bekend was, waren niet steeds alle tafeltjes gevuld. Er wordt verwacht dat dit volgende keer anders zal zijn. De leerlingenraad telde alleszins een mooie winst na!       

Tips voor wie aan de slag wil

  • Goede reclame is onontbeerlijk. 

Contactgegevens