Andere omstandigheden

In een aantal situaties mag een kind afwezig zijn. Het gaat dan bijvoorbeeld over een begrafenis of huwelijk van een naaste, op een religieuze feestdag enz.

Er zijn ook een aantal omstandigheden van afwezigheid waarvoor de toestemming van de directeur nodig is.

Voor een overzicht van alle omstandigheden waarvoor gewettigde afwezigheden en toestemming van de directeur mogelijk zijn, zie https://www.vlaanderen.be/nl/onderwijs-en-wetenschap/op-school/regels-over-afwezigheid-op-school

 

Veerle Vyverman
Pedagogisch medewerker
02 790 92 31
0487 33 21 22