Andere kosten

Naast de maximumfactuur kan een school ook nog kosten aanrekenen die buiten de maximumfactuur vallen. Het gaat dan over zaken die niet nodig zijn om de ontwikkelingsdoelen en eindtermen te halen maar waar leerlingen en ouders wel gebruik kunnen van maken. Voorbeelden zijn warme maaltijden op school, studie na schooltijd, enz. De kostprijs hiervan moet in verhouding staan tot wat de school aanbiedt. Zo mag de school drankjes aanbieden tegen een redelijke prijs (met een kleine winstmarge). Als je als ouder hier geen gebruik van wil te maken, kan de school dus ook nooit deze kosten aanrekenen.  

Voor dit soort kosten is er geen maximumbedrag, maar de school moet wel een bijdrageregeling en bijdragelijst opmaken. De bijdragelijst vermeldt per categorie van kosten het maximaal te verwachten bedrag dat de school aan de ouders kan doorrekenen. In de bijdrageregeling vind je ook de afwijkingen die de school kan toekennen. De school vermeldt ook op welke manier ze de bijdragen bij de ouders opvraagt: een betaling om de 3 maanden, een maandelijkse factuur ...  De school kan zelf beslissen hoe ze dat doet, maar ze moet minstens 3 betaalmomenten (gespreid over het schooljaar) voorzien.

Meer informatie vind je op de website www.ond.vlaanderen.be