Afwezigheden altijd wettigen

Kinderen die leerplichtig zijn, moeten op alle schooldagen aanwezig zijn, ook bij activiteiten buiten de schoolmuren. Ze mogen enkel afwezig zijn in situaties waarbij de afwezigheid gewettigd is. Het is niet toegelaten om kinderen buiten de schoolvakanties mee te nemen op reis zonder toestemming van de directeur (luxeverzuim).

Een afwezigheid moet altijd vooraf of zo snel mogelijk gemeld worden aan de school. Een schriftelijke verantwoording (bv. ziektebriefje of medisch attest) moet ook zo snel mogelijk bezorgd worden.

Opgepast: via GO! ouders (en de contactgegevens hiernaast) kunnen geen afwezigheden gemeld worden. Daarvoor neem je rechtstreeks contact op met de school. 

 

 

Veerle Vyverman
Pedagogisch medewerker
02 790 92 31
0487 33 21 22