Aanmelden en inschrijven: nieuwe richtlijnen

  • 25 maart 2020

Gaat jouw kind volgend schooljaar voor het eerst naar school of maakt het de stap naar het secundair onderwijs? Scholen organiseren rond deze periode opendeurdagen en infomomenten. Maar door de coronacrisis zijn al deze activiteiten geannuleerd. Ook inschrijvingen ter plaatse kunnen niet meer tot zeker 5 april. Scholen zijn momenteel op zoek naar andere manieren om hun inschrijvingen te organiseren. Het blijft dus belangrijk om je goed te informeren. Daarom geven we hier een korte FAQ mee.

  • Kan ik de school/scholen van mijn voorkeur nog bereiken?

Zeker. Alle scholen blijven telefonisch bereikbaar tijdens de normale schooluren.

  • Ik heb mijn kind al ingeschreven. Blijft deze inschrijving geldig?

Ja, elke gerealiseerde inschrijving blijft behouden.

  • Mijn kind behoort tot een voorrangsgroep en kon nog inschrijven na 16 maart, maar ik heb mijn kind nog niet ingeschreven. Kan ik mijn kind nog inschrijven bij de voorrangsgroepen?

Ja, de inschrijvingsperiode voor voorrangsgroepen wordt opgeschort als die nog niet afgelopen was op 16 maart. De school zal de resterende dagen nog moeten voorzien. Informeer bij de school over de correcte werkwijze.

  • Waar vind ik informatie over de school/scholen van mijn voorkeur?

Alle scholen blijven telefonisch bereikbaar tijdens de schooluren. Zij zijn het best geplaatst om je de juiste en volledige informatie te geven over hun inschrijvingsprocedure. Raadpleeg ook de website van de school (zie volgende vraag).

  • Welke informatie kan ik vinden op de website van de school?

Nu er geen opendeurdagen en infomomenten zijn, doen veel scholen een extra inspanning om informatie te delen via de website. Zo vind je er filmpjes, online presentaties of infobrochures. Je krijgt misschien via deze weg ook zicht op de infrastructuur (schoolgebouw, klaslokalen, speelplaats, …). Het schoolreglement kan je informeren over schoolkosten, participatieorganen (leerlingenraad/ouderraad), leerlingenbegeleiding, leefregels, gezondheidsbeleid etc. Neem zeker de tijd om dit goed door te nemen. Via de lessentabellen krijg je een beeld van het studieaanbod in het secundair onderwijs. Vaak staat er ook een dagplanning op de website, zodat je de juiste schooluren kan zien.

  • Waar vind ik informatie over de overstap naar het basisonderwijs? 

Het Departement Onderwijs bundelt alle informatie voor ouders met schoolgaande kinderen. Onder het luik 'starten op school' vind je heel wat informatie terug over de instap in de kleuterklas of de overstap naar de lagere school. Voor anderstalige ouders die hun kind voor het eerst willen inschrijven in de kleuterschool ontwikkelde Klasse een vertaalfiche: "Kleuterklas – welkomstpakket: voor het eerst naar school"

  • Waar vind ik informatie over (de structuur van) het secundair onderwijs?

Raadpleeg onze infogids “Modernisering secundair onderwijs”, surf naar het secundair onderwijs van het Departement Onderwijs of naar http://www.vanbasisnaarsecundair.be/. Klasse vertaalde ook enkele belangrijke tips voor ouders om hen te ondersteunen bij het keuzeproces van hun kind. Deze vertaalfiches zijn beschikbaar in het Nederlands, Frans, Duits, Engels, Russisch, Arabisch, Turks, Spaans, Pools en Albanees. 

  • Kan ik mijn kind direct inschrijven of moet ik eerst aanmelden?

Door de coronamaatregelen kan het zijn dat scholen op een andere manier gaan werken rond inschrijven. Misschien hebben ze zich alsnog aangesloten bij een bestaand digitaal aanmeldsysteem of starten ze zelf een digitaal aanmeldinssysteem op. Of ze kunnen  kiezen om meteen over te gaan tot digitaal inschrijven.  Telefoneer naar de school/scholen van je voorkeur om hierop het juiste antwoord te krijgen.

  • Mijn kind loopt al school maar wil volgend schooljaar van school veranderen. Wat moet ik doen?

Neem contact op met de school van jouw keuze. Zij kunnen je vertellen wat je precies moet doen.

Wil je meer weten over aanmelden en inschrijven? Klik hier of ga naar de webpagina van onderwijs Vlaanderen.