Aanbevelingen en beleidsvoorstellen armoedeorganisaties

De armoedeorganisaties ATD Vierde Wereld, Netwerk tegen Armoede, Samenlevingsopbouw, Uit de Marge, Vluchtelingenetwerk Vlaanderen, Welzijnsschakels en Welzijnszorg maken zich zorgen dat jongeren die in kwetsbare situaties leven uit de boot vallen bij alle acties die nu in het onderwijs ondernomen worden. Ze bezorgden aan de lokale onderwijsactoren en het beleid aanbevelingen en beleidsvoorstellen. Je kan deze 2 documenten via de onderstaande links raadplegen. 

 

Contactpersoon
Timothy Van Raemdonck
Coördinator