SBSO De 3Master organiseerde een Inleefweek Armoede

Concrete realisatie 

Het GOK-team van SBSO De 3Master maakte de leden van het schoolteam warm om deel te nemen aan een Inleefweek Armoede. Op deze manier wilden ze hun collega’s bewust maken van hoe armoede weegt op een gezin en laten beleven wat een kansarme ouder op dagelijkse basis meemaakt. Zij organiseerden deze week met behulp van het startpakket van Welzijnszorg. De deelnemers van een Inleefweek Armoede gaan de uitdaging aan om één week rond te komen met een budget van iemand die in armoede leeft. Dat komt neer op 60 euro voor een volwassen persoon en 20 euro voor een kind. Zo ervaren ze hoe het voelt om in armoede te leven. Deze actie kadert binnen het 3jarig beleidsplan van de GOK-cyclus en staat dus niet op zichzelf.

Context van de school

SBSO De 3master heeft een vestiging in Kasterlee en in Merksplas. In Kasterlee ligt op dezelfde campus een MPI. Daarnaast heeft het MPI nog vestigingen in Tielen, Retie en Herentals. Heel wat leerlingen zitten op internaat van de school in Beerse.
SBSO De 3master Kasterlee heeft een groot aandeel GOK-leerlingen.

Geschiedenis en verloop

Dit schooljaar is het tweede jaar van de 3-jarige GOKbeleidscyclus. Het GOK-team sneed al verschillende thema’s aan binnen GOK, maar ze bleven steeds opnieuw botsen tegen het financiële aspect. Vrije tijd, ouderbetrokkenheid, … allen worden doorkruist door armoede. Vorig schooljaar kon het volledige team beroep doen op een ervaringsdeskundige op school en werd het traject ‘Samen Tegen Onbetaalde Schoolfacturen’ gelopen. Dit schooljaar wou het GOK-team het schoolteam nog meer bij het thema ‘kansarmoede’ betrekken. Ze vonden 12 collega’s en 1 iemand van de gemeente Kasterlee bereid om deel te nemen aan een Inleefweek Armoede. Een week lang moesten de deelnemers met een budget van €60 rondkomen en proberen specifieke opdrachten tot een goed einde te brengen. De deelnemers communiceerden via een Whatsapp groep waar ze bij elkaar terecht konden voor creatieve oplossingen of om af en toe eens te ventileren. Naar ouders, leerlingen en andere geïnteresseerden werd gecommuniceerd via Facebook. De opdrachten en reacties van de deelnemers werden geprojecteerd in de leraarskamer. In deze leraarskamer stond de Inleefweek centraal in verschillende gesprekken, zowel bij de deelnemers als bij de andere leden van het schoolteam.

Evaluatie

Het was een heel intense week. Waar iedereen vol goede moed de uitdaging begon, werd het al snel menens en werd er regelmatig tegen elkaar gezegd dat het niet meer gezellig was. Het moeilijkste bleek een avond in de kou te moeten doorbrengen, de belwaarde van de GSM niet te kunnen opladen en een kapotte wasmachine. Heel wat vanzelfsprekendheden vlogen op die manier de deur uit.

Ondanks dat het aantal deelnemers in het begin niet hoog leek te liggen, heeft de Inleefweek toch heel wat impact gehad. Op het einde van de week werd een slotmoment georganiseerd in samenwerking met Welzijnszorg.

Opvolging

De Inleefweek was een goeie aanzet om na te denken over enkele zaken die al jaren vanzelfsprekend zijn, maar waar verbetering mogelijk is voor leerlingen en ouders die het financieel wat moeilijker hebben.
Het volgende actiepunt: een duidelijk overzicht van de schoolkosten aan het begin van het schooljaar. De kooklessen, waarbij de leerlingen hun eigen middagmaal koken en die volledig worden doorgerekend aan de ouders, werden al aangepakt. Met deze kooklessen worden heel wat doelstellingen bereikt bij de leerlingen, maar tot nu werd er steeds een driegangenmenu gekookt. Een gang minder is goedkoper en ook dan heeft iedereen voldoende gegeten. De geïntegreerde werkweek, een hele hap uit het budget voor ouders, werd grondig herbekeken naar hoe het goedkoper kan. Daarnaast is het idee een soort train-the-trainer te voorzien voor leerkrachten zodat zij leerlingen kunnen helpen budgetteren en een soortgelijke vormingsavond voor ouders. Zo leren ouders methodieken kennen om hun kinderen verstandig te leren omspringen met geld.
Doorheen de week leerden de deelnemers heel wat ‘sociale tarieven’ kennen die verschillende organisaties en de gemeente zelf aanbieden. Op die manier is het idee gegroeid om alle informatie voor ouders te bundelen. Van het inschrijvingsgesprek willen ze evolueren naar een onthaalbeleid. In plaats van het gesprek te laten plaatsvinden in een ruimte waar nog andere collega’s rondom aan het werk zijn, willen ze op zoek naar een plek met meer privacy waar de moeilijke gesprekken een plaats kunnen krijgen. Een plek waar alle ouders de nodige informatie kunnen ontvangen.

Verder wordt er een box ontwikkeld rond goede hygiëne bij de leerlingen, ook rond gezonde voeding wordt er gebrainstormd. In samenwerking met de gemeente willen ze een kijkwijzer ontwikkelen voor de leerkrachten: hoe detecteer je kansarmoede, hoe ga je hiermee om en bij wie kan je waarvoor terecht?
Daarnaast worden de gesprekken over het thema gestimuleerd door bierviltjes in de leraarskamer te leggen met enkele straffe stellingen. Die bierviltjes worden toegevoegd aan een slinger zodat alle informatie altijd voor iedereen zichtbaar is.

Concrete tips voor wie ook aan de slag wil

  • Laat je niet afschrikken door een klein aantal deelnemers. De impact is zoveel groter dan enkel bij die deelnemers.
  • Het slotmoment helpt enorm bij het afwerpen van die oogkleppen en om veel breder te gaan denken.
  • Durf het te beleven. Sta er voor open. Het is niet niets. Doe alleen mee als je echt wil en wees vooral eerlijk.
  • Het was niet gemakkelijk. Maar iedereen is uiteindelijk blij met hun deelname. Daarnaast was het een goeie aanzet voor alle plannen die het team nu nog wil realiseren.  

Contactgegevens

GOK-team SBSO De 3master
Els Bisschop, Tijs Colpaert, Cindy Ceusters
Kempenstraat 32
2460 Kasterlee
014 85 52 00
GOK@de3master.be