Werken aan welbevinden met cultuur op school

  • 29 november 2016

Leerlingen moeten zich goed, veilig en welkom voelen op school. Daarover is iedereen het eens. Toch blijkt dat pesten een groot probleem blijft in Vlaanderen.

Het project ’t Zal WELzijnvlor

Met ’t Zal WELzijn kunnen scholen het welbevinden van hun leerlingen in kaart brengen vanuit een boek en via creatieve activiteiten. Het project helpt een klas of groep leerlingen nadenken over het welbevinden op school. Met de (gratis) ondersteuning van een cultuureducatieve organisatie maken leerlingen de brug tussen welbevinden en cultuureducatie. Cultuureducatieve projecten zorgen namelijk dikwijls voor een positieve sfeer, waarin leerlingen worden aangesproken op hun authenticiteit.

In de loop van het project houden de leerlingen zichzelf een spiegel voor, en creëren ze iets dat symbool staat voor het welbevinden op hun school. Dit kan een beeld zijn, een videoreportage, een uitvergroot gedicht, een theatervoorstelling, een muziekcreatie, een lied, een verhaal/boek, een dansvoorstelling …

Op volle toeren in 56 scholen

Intussen zijn 56 Vlaamse scholen enthousiast aan de slag gegaan. Het profiel van de scholen is divers: basisscholen en secundaire scholen in een landelijke of stedelijke context, scholen uit aso, bso en tso, scholen uit gewoon en buitengewoon onderwijs, Voor elke school werd een passende cultuureducatieve organisatie gezocht en gevonden. Onder begeleiding van experten, werkten die organisaties een actieplan op maat uit. De organisaties die de scholen begeleiden zijn Artforum, Jekino, Mus-e Belgium, Casa Blanca, Passerelle, De Conventie en Jeugd en Poëzie.

Tijdens de Vlaamse Week tegen Pesten (17 tot 25 februari 2017) stellen de leerlingen hun creaties voor aan een breder publiek.

Meer informatie en inspiratie kan je vinden op www.cultuurkuur.be/tzalwelzijn.

’ t Zal WELzijn is een initiatief van het overlegplatform Welbevinden van de Vlor  in samenwerking met CANON Cultuurcel en Iedereen Leest. Zij slaan de handen in elkaar voor sensibilisering en bewustmaking van scholen en de samenleving met betrekking tot de pestproblematiek.

Contact: carine.desmet@vlor.be

Contactpersoon
Timothy Van Raemdonck
Coördinator