"We hebben de ouders nodig gehad om zoveel te leren". SBSO De Mast en Basiseducatie laten laaggeletterde ouders kennismaken met de school en de ouderraad

  • 26 april 2016

Een unieke samenwerking tussen Basiseducatie Kempen  en SBSO De Mast, met als focus Nederlands leren door te participeren, leverde de organisatoren zelf een schat aan informatie op. Wij spraken met Els, Cindy en Tijs (GOK-team SBSO De Mast), Chris en Karina (ouders) en Anne (Basiseducatie Kempen) over hun ervaring met het project.

Waar ontstond het idee om samen te werken met een centrum basiseducatie (CBE)?

Een van de  GOK-leerkrachten geraakte aan de praat met een oude kennis die bij Basiseducatie werkte. Al gauw kwam men tot de conclusie dat de school en een centrum basiseducatie elkaar zouden kunnen versterken in hun werking. 
De eerst contacten met Basiseducatie Kempen werden kort nadien gelegd. In een open kennismakingsgesprek werd duidelijk dat de vraag van SBSO De Mast heel specifiek was en niet meteen in het ‘standaardplaatje’ van het open aanbod van Basiseducatie Kempen paste. Basiseducatie had met de standaardmodule ‘Ouders en school’  vooral ervaring in het kleuter- en lager onderwijs. Daarnaast werd ingeschat dat een reeks van tien lessen een te groot engagement zou vragen. Daarop werd beslist om zeer sterk op maat te werken.  Anne werd aangewezen als  ervaren NT2- lesgever om samen met het GOK-team een vijftal lessen op maat van de ouders van SBSO De Mast uit te werken.

Hoe begin je aan zo een programma op maat? Wat lieten jullie aan bod komen en hoe werden de thema’s gekozen?

Beide partners vonden het uitermate belangrijk om de noden van de ouders en de vragen van het schoolteam op elkaar af te stemmen. Op basis van een enquête werden vijf sessies samengesteld rekening houdend met zowel de wensen van de school als die van de ouders. Een eerste sessie werd volledig gespendeerd aan het wegwijs maken van ouders in het landschap van het buitengewoon secundair onderwijs. Het thema ‘werken met de schoolagenda’ werd gekozen door de school omdat het schoolteam opmerkte dat agenda’s heel vaak niet gelezen werden,  handtekeningen ontbraken, enz. terwijl de leerkracht hier toch heel wat belangrijke informatie in meegeeft. ‘Smartschool’ werd dan weer gekozen door de ouders die het gevoel hadden hier nog heel wat kennis over te ontbreken om hier goed mee aan de slag te kunnen.

 
Daarnaast maakte de intensieve samenwerking tussen school en Basiseducatie het project een heel uniek karakter. Zo werd steeds iemand van het schoolteam die ‘expert’ was in het lesthema gevraagd bij de voorbereiding  en het geven van de lessen samen met Anne. Zowel directie, leerkrachten als secretariaatsmedewerkers werden betrokken waardoor het draagvlak en de kennis breed uitgedragen werd in de school.

Ook de ouderwerking kwam aan bod. Vanwaar deze insteek?

‘De ouderraad’ als thema werd zowel op vraag van de ouders uit OV5 (de ouderraad van SBSO De Mast) als het GOK-team geprogrammeerd.  De ouderraad had net enkele leden zien vertrekken omdat hun kind de school verliet. Daarnaast hanteren zij de slagzin ‘Ouders helpen ouders’. Bij de ouderraad draait het erom dat iedereen ouder is  en dat iedere ouder die hulp nodig heeft deze ook kan ontvangen van andere ouders. Dat betekent ook de ouders die anders moeilijk naar school komen. Want hoe gevarieerder de ouderraad, hoe gevarieerder men kan helpen.

De sessie rond de OV5 werd lichtjes anders aangekleed dan de andere lessen binnen de reeks. Gezellig samen enkele hapjes voorbereiden en tegelijkertijd een of meerdere stellingen bespreken werd gekozen als methodiek, net zoals tijdens de vergaderingen van de ouderraad.

Welke resultaten leverde het project tot nu op?

We hebben zelf heel wat lessen getrokken uit de samenwerking. Het was een leerschool voor alle betrokken partijen: de school, het centrum basiseducatie en de ouders. We hebben de ouders nodig gehad om zoveel te leren. De informatie die we verzamelden tijdens de lessen met de ouders hebben we geprobeerd zoveel mogelijk mee te nemen naar het team en samen te kijken wat we konden veranderen en verbeteren. Zo hebben we het leerkrachtenteam een set balpennen cadeau gedaan met hierin een handleiding  omtrent het gebruik van bepaalde kleuren. Zo worden negatieve nota’s in het rood geschreven, de positieve in het groen, … Ook naar onze ouders toe voerden we veranderingen in. Zo pasten we het lettertype en de structuur van onze brieven aan, de kalender voor een volledig schooljaar werd  een maandkalender, de rapporten werden voorzien van kleurcodes , …. 


Tijdens de lessen is het vertrouwen van de ouders naar de school ook sterk gegroeid. Sommige leerlingen die  voordien bijvoorbeeld nooit mee mochten op schooluitstap, krijgen nu gemakkelijk de toestemming om wel mee te gaan. De ouders zijn nu ook aanwezig op de oudercontacten en ze komen gemakkelijker met vragen naar ons. De school heeft een gezicht gekregen.

Als je nu terugkijkt op het volledige traject, hoe zou je het traject evalueren?

We hebben zeker geen vlekkeloos parcours gelopen, maar uit elk obstakel hebben we steeds opnieuw lessen kunnen trekken. Als GOK-leerkracht heb ik geleerd dat hoe klein de stappen ook mogen lijken of hoe klein de groep ook was, deze individuele ouders hebben we kunnen helpen. Elke brug die je maakt, zou voldoende moeten zijn. Dit is enkel onze start geweest en ons werk is zeker nog niet af. We moeten kijken naar de informatie die we momenteel nog niet verwerkt hebben en waar we nog kunnen verbeteren. Zo kunnen we als GOK-team samen met de ouders de OV5 nog verder uitbreiden.  Nu betrekken we reeds enkele GOK-ouders, de deelnemers weten nu wie wie is in school. Maar er zijn zeker nog ouders die hier baat bij hebben. De drempels zijn zeker nog niet helemaal weggewerkt. Ook het leerkrachtenteam is beter bekend met het GOK-team en wat we voor hen kunnen betekenen. Zij spreken ons nu veel sneller aan voor bepaalde projecten, voor ondersteuning, … .

Wat brengt de toekomst?

Er werd door iedereen veel geïnvesteerd en iedereen werd maximaal betrokken. Dit leverde een heleboel (les)materiaal op dat zeer specifiek gericht is op de school. De school kan gemakkelijk de lessen zelf opstarten wanneer zich een groep nieuwe ouders aandient. 
Er kan in de toekomst bijvoorbeeld ook een ‘brugfiguur’ aan de lessen deelnemen. Dit is dan een mama of een papa met een kind in dezelfde klas of opleidingsvorm, maar die in principe geen nood heeft aan de inhoud van de lessen. Samen kunnen de ouders dan wel leren van elkaar en elkaar leren respecteren.

Heb je nog concrete tips voor wie ook aan de slag wil?  

Samenwerken met externe partners is in het verleden altijd heel waardevol gebleken bij allerhande projecten rond het verhogen van ouderbetrokkenheid. Er worden leuke contacten gelegd en tegelijkertijd leert men de werking van heel wat organisaties kennen. Op deze manier leren we ook waar we elkaar kunnen ondersteunen.

Durf blijven aandringen bij je ouders. Een brief is vaak niet voldoende. Geef herinneringen mee via stickers in de agenda, telefoneer, ga in gesprek, …

Aanvullend gingen we ook in gesprek met Rosa. Rosa volgde als mama de lessen mee en besloot de overstap te maken naar de ouderwerking.  We peilden naar haar ervaringen. Kijk uit naar het verslag van dit gesprek in de volgende nieuwsbrief.