Wat als je kind getuige is van een pestsituatie?

  • 14 december 2017

Pesten is een ernstig probleem voor wie er mee te maken krijgt. Maar een grote groep denkt dat zij niets kunnen doen omdat ze niet gepest worden of niet zelf pesten. Niets is minder waar: de groep is vaak wel getuige van pestsituaties en kan een grote rol spelen in de aanpak van pesten.

Studies wijzen uit dat er in 85% van de pestsituaties getuigen zijn. Jammer genoeg kijkt 75% van de omstaanders alleen maar toe. Ze doen dus weinig of niets om het pesten te stoppen. Vaak voelen ze zich wel schuldig omdat ze niets doen, maar groepsdruk en de angst om als ‘klikker’ bestempeld te worden weegt sterker door. Het is nochtans de groep omstaanders die de sleutel in handen heeft om de pestsituatie te stoppen. Kinderen die proberen het pesten te stoppen, slagen daar vaak goed en zeer snel in! Omstaanders kunnen bijvoorbeeld:

  • hun steun uitspreken voor diegene die gepest wordt. Dat kan door kleine dingen te zeggen zoals “je zei daarnet iets interessants…”
  • weigeren mee te lachen en toe te kijken hoe iemand gepest wordt. Het is vaak een grote stimulans voor diegene die pest dat er publiek is. Als dat publiek wegvalt, wordt het al veel minder interessant om iemand te pesten.
  • de hulp inroepen van vrienden en volwassenen.

 

Wat kan je als ouder doen?

  • Erken en bevestig de moedige stap van je kind dat ervoor koos om de situatie aan jou te melden. Leer je kind het onderscheid tussen klikken en melden.
  • Blijf rustig, word niet boos en toon geen ontgoocheling als je kind nog niets gedaan heeft. Misschien zal je kind dat later wel doen.
  • Als je kind probeert om het pestgedrag uit te leggen of te verantwoorden, ga daar duidelijk tegen in. Wijs het pestgedrag af.
  • Bekijk samen met je kind de situatie. Moedig je kind aan om manieren te vinden om te helpen (bv. samen met andere kinderen). Ondersteun je kind daarin. Blijf met je kind spreken en help om de juiste vaardigheden te ontwikkelen.
  • Wees je bewust van de kracht van eigen houding tegenover je kind en anderen.
  • Reageer zelf tegen elke vorm van onvriendelijkheid waarmee je te maken krijgt.

Wil je meer informatie over wat je als ouder kan doen als je kind in contact komt met een pestsituatie? Download onze brochure pesten aanpakken. Wat kunnen ouders doen? Of vraag een exemplaar op papier aan via Veerle.Vyverman@g-o.be  

 

Contactpersoon
Veerle Vyverman
Pedagogisch medewerker
02 790 92 31
0487 33 21 22