Verklarende woordenlijst onderwijstermen

Het is voor ouders niet altijd makkelijk om hun weg te vinden in de vele onderwijstermen die ze te horen krijgen in de schoolraad, bij inschrijving, in de ouderraad, tijdens een zorggesprek, enz. Daarom ontwikkelt GO! ouders een verklarende woordenlijst van veelvoorkomende onderwijstermen. 

We willen hier wel een aantal opmerkingen bij maken. Heel wat onderwijstermen hebben een decretale/juridische/politieke achtergrond. Het is onmogelijk om in deze verklarende woordenlijst dit volledig kader te schetsen per woord. We verwijzen dus graag door naar uitgebreidere websites waar alle informatie te vinden is. De vertaalslag van GO! ouders heeft geen juridische basis, er kunnen dus geen rechten uit afgeleid worden. 

De woordenlijst is gebaseerd op de huidige regelgeving (december 2016) en wordt regelmatig geactualiseerd. De verklarende woordenlijst is ook niet alomvattend: op basis van vragen en voorstellen van ouders wordt de lijst nog verder uitgebreid. 

Contactpersoon
Veerle Vyverman
Pedagogisch medewerker
02 790 92 31
0487 33 21 22