Standpunt Busvervoer

GO! ouders pleit voor extra subsidies voor busvervoer

Brussel 20/12/2010

Recent werd voorgesteld om de vervoerskosten uit de maximumfactuur basisonderwijs te halen. GO! ouders kan enkel meestappen met het voorstel om de vervoerskosten uit de maximumfactuur te halen, wanneer deze kosten opgevangen worden door extra ‘vervoerssubsidies’. Scholen krijgen zo evenwaardige kansen om buitenschoolse activiteiten te organiseren voor elke leerling, ongeacht zijn financiële achtergrond.

Als ouderkoepel van het GO! staan wij volmondig achter de maximumfactuur. Het streven naar een kosteloos basisonderwijs, zoals dit geëist wordt in het kinderrechtenverdrag, moet nagestreefd worden. Toch moet de maximumfactuur een evaluatie ondergaan en waar nodig aangepast worden. Dit moet wel op een genuanceerde manier gebeuren zodat de maximumfactuur niet wordt uitgehold. De beoogde evaluatie gaat niet makkelijk worden, maar is zeker niet onhaalbaar.

De kosten voor busvervoer staan ondermeer ter discussie. Het VCOV, de ouderkoepel van het vrij onderwijs, pleitte in 2010 voor het uithalen van deze vervoerskosten uit de maximumfactuur. De begrijpbare reden die ze aanhalen, is dat minder bevolkte gebieden vaak extra kosten moeten maken om bussen in te leggen om bijvoorbeeld te kunnen gaan zwemmen.

GO! ouders kan dit voorstel maar half toejuichen. De hoge kostprijs voor busvervoer mag immers ouders niet opnieuw extra aangerekend worden. Op die manier hollen we de filosofie achter de maximumfactuur uit. Minderbedeelde ouders die toevallig in ‘afgelegen’ gebieden wonen, worden volgens dit voorstel uit het beschermend systeem geduwd. De maximumfactuur levert nu juist die broodnodige extra bescherming. De ouderkoepel van het GO! wil daarom het debat voeren rond extra vervoerssubsidies voor elke school.