Raad van bestuur

De Raad van Bestuur wordt tweejaarlijks verkozen door de Algemene Vergadering van GO! ouders. De huidige Raad van Bestuur zetelt sinds 16 juni 2016. De bestuurders kiezen onderling een voorzitter, ondervoorzitter, secretaris en penningmeester.

Bestuurders:

Filip Giraldo (voorzitter)

Christof Leleu (ondervoorzitter)

Sofie Christiaens (secretaris)

Els Vermeulen (penningmeester en gemandateerde vanuit het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap)

Freddy Moreels

Willem De Wachter

Freya Konings

Andy Vanbellinghen

André Van Humbeeck

Patricia Van Eekenrode (Afgevaardigde Coördinatieraad Algemeen Directeurs GO!)