Overleg rond pesten op school met minister van onderwijs mevr. Crevits

  • 29 juni 2016

Op 20 juni had GO! ouders – samen met de andere ouderkoepels- een overleg met de minister van onderwijs mevrouw Crevits rond pesten op school. Want ook de minister vindt de betrokkenheid van ouders belangrijk. 

Pesten op school is een thema dat veel ouders bezighoudt. Uit de bevraging die de 3 ouderkoepels vorig jaar uitvoerden, bleek dat heel wat ouders vragen hebben bij het antipestbeleid op school. Zo weet 30% van de ouders niet of de school een antipestbeleid heeft en weet zelfs de helft van de ouders niet of de school iets doet rond cyberpesten . Tegelijk geeft wel 80% van de ouders aan dat de school voldoende inspanningen doet om het welbevinden van de leerlingen te verhogen. Alle resultaten van de bevraging van 2015 en de infographic vindt u hier.

pesten

Ook in het overleg met de minister van onderwijs brachten we deze en andere resultaten van onze bevraging naar voor. De minister vindt ook het werken aan een warm schoolklimaat de basis voor het werken aan welbevinden, en daarmee ook aan het voorkomen van pesten. Ze geeft aan dat de ouders hierin een belangrijke rol hebben.

Verder zijn de minister, de ouderkoepels en de aanwezige ouders vragende partij om de ouders en de ouderwerkingen een rol te geven in het werken aan welbevinden op school en het tegengaan van pesten. De komende maanden zullen de ouderkoepels hiervoor plannen uitwerken en vanaf 2017 ook concrete acties uitwerken. We houden je op de hoogte!