Oproep: werken aan geletterdheid met ouders op school

  • 26 maart 2017

Vorig jaar publiceerden we de inspiratiegids ‘Iedereen mee met het ABC?’ met als doel ouderwerkingen en scholen te informeren en inspireren om ook de laaggeletterde ouders volop te laten participeren aan het schoolse leven.  Want ouderwerkingen en scholen hebben een rol te spelen bij de aanpak van laaggeletterdheid via doorverwijzing, heldere communicatie, het creëren van oefenkansen, … .
 
Om dit project kracht bij te zetten, zijn we op zoek naar scholen die samen met hun ouderwerking willen werken aan oefenkansen geletterdheid op school.

Wat vragen we van de school en ouderwerking:

  • een contactpersoon die het project binnen de school en ouderwerking trekt en hiervoor deelneemt aan enkele overlegmomenten
  • een lokaal waar lessen of oefenkansen Nederlands kunnen plaatsvinden
  • de werving van de ouders om deel te nemen aan het project

Wat biedt GO! ouders:

  • het zoeken naar (lokale) partnerorganisaties die mee dit project kunnen ondersteunen
  • ondersteuning bij het werven van ouders
  • strategieën en materialen die ouderbetrokkenheid en – participatie op school verhogen

Interesse? Stuur een mail naar iris.van.schoorisse@g-o.be of telefoneer naar 0474 466 111. Samen bekijken we dan hoe we het project op jouw school vorm kunnen geven. 
 

Contactpersoon
Iris Van Schoorisse
Pedagogisch medewerker
02 790 92 25
0474 46 61 11