Onze kinderen veilig online

Korte inhoud

Kinderen zitten op steeds jongere leeftijd aan de computer of tablet. Ouders zijn daarom het best goed op de hoogte hoe dat veilig kan. Tijdens de vormingsavond ’Onze kinderen veilig online’ kan je zelf zien hoe kinderen, jongeren en zelfs kleuters omgaan met internet. Wat vinden ze zo fantastisch aan surfen, gamen, chatten en netwerken? Op een eenvoudige manier komen een aantal technische aspecten aan bod. Daarbij gaat de aandacht vooral uit naar opvoedingstips. Je leert ook hoe je een chat of een profiel veilig instelt. Er zijn ook filmpjes over situaties thuis, bijv. over het bezoek aan ongeschikte sites, over het doorgeven van persoonlijke informatie of over het delen van een foto op internet.

Steun van de Vlaamse Overheid maakt het scholen en ouderwerkingen mogelijk om deze vorming met een korting te organiseren. 

Doelgroep Kostprijs Spreker Praktisch
Ouders €100 + verplaatsingsonkosten (€0.34/km) Gezinsbond i.s.m. Child Focus Voorzie een lokaal met scherm en beamer en computer. Max. 30 deelnemers.

Minstens 2 maanden op voorhand aanvragen.