Onderwijs en voedingsindustrie samen voor gezonde scholen

  • 29 november 2016

Tegen het schooljaar 2020-2021 zal het aanbod dranken en tussendoortjes op school er evenwichtiger en gevarieerder uitzien. De ministers van Onderwijs en Welzijn hebben samen met de onderwijspartners en partners uit de voedingsindustrie hierover een engagementsverklaring getekend. Alle partners verbinden zich ertoe om inspanningen te leveren om stapsgewijs een evenwichtig gezondheidsbeleid voor dranken en tussendoortjes te ondersteunen. 

Alle aangeboden producten worden in 4 verschillende categorieën verdeeld:

  • Producten uit het aanmoedigingsbeleid. Deze zijn ruim beschikbaar (water, melk, vers fruit).
  • Producten uit het gedoogbeleid. Deze zijn beperkt beschikbaar. De scholen kunnen zelf de beschikbaarheid en toegankelijkheid van de producten bepalen (fruitsap, yoghurt met fruit).
  • Producten uit het uitdoofbeleid. Deze zijn beperkt beschikbaar en scholen kiezen ervoor om het aanbod af te bouwen tegen 2020-2021. De scholen kunnen ervoor kiezen om dit sneller te realiseren (gesuikerde frisdrank, worstenbroodje).
  • Producten uit het verbodsbeleid: deze worden in de scholen helemaal niet aangeboden (energiedranken, alcohol).

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen basis- en secundair onderwijs. Zo zijn frisdranken in het basisonderwijs nu al bijna volledig afwezig en worden in het secundair onderwijs tegen 2020 stapsgewijs de suikerhoudende frisdranken uit het aanbod gehaald. Gezoete melkdranken en fruitsap blijven in het secundair mogelijk, maar in beperkte mate (gedoogbeleid). In de basisscholen is het de bedoeling om ze tegen 2020 te laten verdwijnen.

Lees hier het standpunt van het GO! over dranken en tussendoortjes.

Lees hier de bevraging van GO! ouders over gezonde snacks en dranken in het secundair onderwijs. 

Contactpersoon
Veerle Vyverman
Pedagogisch medewerker
02 790 92 31
0487 33 21 22