Met je oudervereniging aan de slag tegen pesten

Pesten raakt iedereen. Ouders en leerlingen zijn vragende partij voor een pestbeleid met oog voor de individuele leerling dat verder gaat dan enkel symptoombestrijding. Een expliciet pestbeleid dat de ernst van de situatie niet onderschat.

Met de ouderwerking kan je ook aan de slag om pesten zichtbaar en bespreekbaar te maken:

  • Dans de MOVE tegen pesten op de speelplaats, met alle kinderen van de school. Nodig de ouders uit om mee te dansen. Organiseer dit samen met het schoolteam. Stimuleer de ouders om de move thuis, samen met kinderen te oefenen. Zo toon je dat pesten niemand onberoerd laat.
  • Vraag info over hoe de school omgaat met pesten. Een goede aanpak en preventie van pestproblemen is immers belangrijk. 
  • Zorg dat het thema ‘pesten’ op de agenda van de ouderwerking en van de schoolraad gezet wordt. Streef naar samenwerking met het schoolteam en bekijk samen hoe jullie de schoolwerking kunnen versterken en ondersteunen. 
  • De schoolraad en de oudervereniging zijn niet de plaatsen om individuele pestsituaties te bespreken. De schoolraad of de oudervereniging kan wel een signaalfunctie naar de school vervullen.
  • Maak pesten zichtbaar op school en bestel de folders voor ouders

Infoavonden en vormingen

Contactpersoon
Veerle Vyverman
Pedagogisch medewerker
02 790 92 31
0487 33 21 22
Informatie over…