Diversiteitsscan

diversiteitsscan

Wil je wel eens nagaan of je ouderwerking geen onbewuste drempels inbouwt?

Wil je ouderwerking nog meer inzetten op toegankelijkheid voor alle ouders, maar weet je niet goed waar te beginnen?

Buig je dan zeker eens over de diversititeitsscan voor ouderwerkingen. De scan geeft ook tips mee om verschillende drempels weg te werken.