Het participatiehuis

Onderstaand schema maakt één en ander duidelijk vanuit het grote belang dat gehecht wordt aan het “mee-“ realiseren van ouderbetrokkenheid in een “open” school. Dit participatiehuis moet bekeken worden vanuit de schoolcontext ook al is het mogelijk hier andere contexten op toe te passen.

In het schema wordt duidelijk gemaakt dat ouderbetrokkenheid, gegrondvest op een vertrouwensrelatie, de basis vormt om participatie te laten evolueren. (Schoolse) ouderparticipatie is dan de veruitwendiging van ouderbetrokkenheid in de organisatie die school heet. De vorm van het schema maakt duidelijk dat er van een hiërarchie geen sprake kan zijn.

Ouderbetrokkenheid en ouderparticipatie zijn niet strikt af te bakenen. Ouderparticipatie maakt de betrokkenheid van ouders wel zichtbaar.

Het participatiehuis als kijkwijzer helpt om de ouderbetrokkenheid en ouderparticipatie op school in beeld te brengen. Als werkinstrument helpt het om de reeds bestaande initiatieven te kaderen. Tegelijk kan het de aandacht vestigen op mogelijke werkpunten. 

Wens je zelf aan de slag te gaan rond het participatiehuis? Aarzel niet en contacteer ons!

 

huis