Inspiratieavond Diversiteit in Leuven

  • 30 mei 2016

Op 12 mei organiseerden we met onze partners van het WOL (Werkgroep Ouders LOP) een inspiratieavond rond ouderbetrokkenheid en diversiteit en het werd een succes!

We mochten in de gezellige zaal van Fabota een 70-tal geïnteresseerde ouders en leerkrachten verwelkomen.

Nick Schuermans beet de spits af. Hij bracht een boeiende  lezing rond sociale mix vanuit een verfrissende invalshoek. Hij schetste  nog eens duidelijk hoe migratie van alle tijden is en hoe we geëvolueerd zijn naar de diverse samenleving die we vandaag zijn. Wist je dat sommige steden meer allochtone dan autochtone inwoners hebben? Wist je dat de Vlaamse of Waalse achternaam niet meer overal de meest voorkomende is? Dit toont duidelijk aan in wat voor diverse samenleving we ons bevinden. Hoog tijd om te zoeken naar gelijkenissen waardoor we ons kunnen verbinden met elkaar. Historisch hebben we die  gelijkenissen niet, hoognodig om ze vandaag te creëren, door samen initiatieven op te starten en mekaar uit te nodigen om deel te nemen.

Hoe ga je nu op school om met de sociale mix en hoe kan je ouders betrekken of ouderparticipatie mogelijk maken op jouw school? Met die vragen gingen we aan de slag rond de praktijktafels. Aan elke tafel kwam een leerkracht of ouder vertellen hoe het er op zijn/haar school aan toe gaat en werden erna ervaringen uitgewisseld tussen alle deelnemers.

Event gemist maar is je nieuwsgierigheid wel gewekt? Stel je vragen aan eva.de.blieck@g-o.be