Hoe begeleid ik mijn kind bij huiswerk en studeren?

Korte inhoud

Hoe langer hoe meer besteden de scholen aandacht aan de vakoverschrijdende eindterm ”leren leren”. Toch slagen nog niet alle jongeren erin een goede studiemethode te vinden. Tijdens deze voordracht worden aan ouders handige tips aangereikt om de kinderen beter te begeleiden bij hun huiswerk. Hoe kan ik mijn dochter stimuleren om te starten aan het huiswerk? Hoe leert mijn zoon het best? Wat zijn de verschillende studiemethoden?

Deze voordracht wordt een gratis infoavond wanneer er een cursus ‘leren leren’ op volgt. In deze cursus gaat men tijdens vijf sessies van twee uur samen met de cursisten in groepjes van maximum 15 deelnemers de belangrijkste aspecten van zelfstandig en efficiënt studeren na. De eigen studiemethode wordt dan bekeken en beoordeeld op efficiëntie. Via experimenten ontdekken de cursisten hoe het geheugen werkt en welke studiemethoden hierop het best inspelen. Bijzondere aandacht gaat naar het schematiseren in de vorm van een ”mindmap” of spinschema. Integratie van de aangeboden methode in het eigen studeergedrag is het uiteindelijke doel. Daarom brengen de deelnemers vanaf sessie drie hun eigen leerboeken mee om zo de leerstof volgens de nieuwe principes te verwerken. Halverwege sessie 5 starten de evaluatiegesprekken met de ouders.

Doelgroep Kostprijs Spreker Praktisch
Ouders

Voordracht: €200  (indien er een cursus op volgt)

Cursus: €110/deelnemer. (€100 indien gratis lokaal)

Johan Claes, B.E.S.T. vzw Voorzie een lokaal met scherm en beamer. Bij een voordracht is er geen limiet op het aantal deelnemers. Bij een cursus max. 15 deelnemers. 

Aanvragen

Minstens 2 maanden op voorhand.