GO! ouders 10 jaar: reeks rond vrijwilligers

 • 23 februari 2017

Om 10 jaar GO! ouders te vieren, trakteren we jou in de nieuwsbrief een jaar lang met een speciale rubriek rond vrijwilligers in de ouderwerking. We zullen het hebben over het imago van je ouderwerking, hoe je nieuwe leden kan werven, verzekeringen enz. We voorzien telkens informatie en materialen om mee aan de slag te gaan.

In deze nieuwsbrief gaan we dieper in op ledenbinding in de ouderwerking. Heel wat ouderwerkingen doen regelmatig inspanningen om nieuwe leden aan te trekken. Maar het is ook belangrijk is er voor te zorgen dat de leden blijven. Daar staan we vaak minder bij stil. 

 

Waarom is een ouderwerking best bezig met ledenbinding?

Er zijn veel verschillende mogelijkheden om als ouder je vrije tijd in te vullen: gezin, huis, sport, cultuur, goede doelen, vrijetijdsbesteding kinderen enz. De meeste ouders vinden dit allemaal erg interessant maar moeten keuzes maken door tijdsgebrek. We mogen dus wel dankbaar zijn als de ouders net de ouderwerking op school uitkiezen om hun kostbare tijd in te steken. Een groep geëngageerde ouders waar je steeds kan op rekenen en die de knepen van het vak kennen, het is goud waard voor een ouderwerking!

 

Waarom gaan ouders in de ouderwerking?

Er kunnen veel redenen zijn waarom ouders in een ouderwerking gaan. Enkele voorbeelden

 • het geeft hen voldoening iets voor de school te kunnen betekenen
 • ze willen graag iets terug doen voor de school die goed zorgt voor de kindere
 • het is een manier om andere ouders en/of de school beter te leren kennen.

Wat de reden ook is, het is belangrijk om ouders hiervoor te bedanken en hun betrokkenheid niet zomaar vanzelfsprekend te vinden!

 

Wat maakt dat ouders in een ouderwerking blijven?

Er bestaan heel wat theorieën over motivatie, een ervan is de zelfdeterminatietheorie. Deze theorie legt uit en hoe en wanneer mensen enthousiast en gemotiveerd blijven doen wat ze doen. Het gaat dus over vrijwillige engagementen, activiteiten waartoe mensen niet verplicht worden. Volgens de theorie heeft iedereen 3 psychologische basisbehoeften: competentie, autonomie en verbinding.

 

motivatie

De behoefte aan competentie betekent dat mensen het gevoel moeten hebben dat ze de capaciteiten hebben, dat ze ‘het kunnen’. Je kan dit stimuleren bij vrijwilligers door vertrouwen te geven, positief te bekrachtigen en aan te moedigen, veel leerkransen te geven, enz.

De behoefte aan autonomie houdt in dat vrijwilligers zelf keuzes moeten kunnen maken. Als er binnen de ouderwerking keuzevrijheid is, eigen initiatief gestimuleerd wordt en ouders aangesproken worden op verantwoordelijkheden, dan wordt gewerkt aan die behoefte.

De laatste behoefte is verbinding. Deze behoefte heeft te maken met de onderlinge positieve relatie met de andere ouders in de ouderwerking: geaccepteerd en gerespecteerd worden, accepteren en respecteren enz. Bedankingen, een sfeer van samenwerken, eigenheid respecteren enz. helpen er voor te zorgen dat aan deze behoefte voldaan wordt.

 

Wat kan je als ouderwerking doen zodat je leden in de ouderwerking blijven?

Heel veel! De ouders positief aanmoedigen, voldoende vrijheid geven en hen appreciëren als groep,  dat is de kern. Je kan dat op veel manieren tonen. Het geheim zit in de kleine dingen.

Enkele voorbeelden:

 • een dankwoordje in een speech
 • een schouderklopje na een moeilijke activiteit
 • de groep de kans geven om zelf hun werkwijze te bepalen
 • een digitaal kaartje tijdens de week van de vrijwilliger
 • een verjaardagssmsje, ouders laten kiezen
 • de vrijwilliger(sgroep) eens in de kijker zetten op Facebook
 • een filmpje maken van de ouderwerking
 • iedereen een badge geven van de ouderwerking
 • een gezamenlijke activiteit  zoals een picknick of een uitstap

 

Zijn er kant- en klare materialen om hierrond aan de slag te gaan?

Ja! We ontwikkelden bedankingskaartjes die je digitaal kan versturen naar de vrijwilligers van je ouderwerking. Ook in de toolbox rond de week van  de vrijwilliger vind je massa’s inspiratie! Binnenkort is het week van de vrijwilliger (van 4 tot 12 maart 2017). Dat is de ideale gelegenheid om de vrijwilligers in de ouderwerking eens in de bloemetjes te zetten!

Wil je nog wat dieper graven en weten of de ouderwerking geen drempels oplegt en motivatie afremt bij de ouders? Vraag de ouderwerkingsscan aan bij Veerle.Vyverman@g-o.be en ga zelf op onderzoek.

Contactpersoon
Veerle Vyverman
Pedagogisch medewerker
02 790 92 31
0487 33 21 22