Gelijke onderwijskansen, een zaak van iedereen

Korte inhoud

Ouders en schoolteam worden opgeroepen om na te denken over gelijke onderwijskansen en over de plaats van de school in de samenleving. De school is uitermate belangrijk om maatschappelijk kwetsbare kinderen alle kansen te geven in het leven. Immers wonen, werk, gezondheid en vrije tijd worden heel vaak bepaald door de kansen die je tijdens je opleiding genoot.

Als ouderwerking of schoolteam organiseer je een discussiesessie met ouders, leerkrachten en directie over hoe je gelijke onderwijskansen voor kinderen en jongeren op school verder kan realiseren. Tijdens deze sessie verken je eerst de gewenste situatie. Dan ga je met elkaar in gesprek over hoe je gelijke onderwijskansen voor kinderen en jongeren ter plekke wil uitbouwen. Je ontdekt op welke punten je in de toekomst zal moeten inzetten om jullie doel dichterbij te brengen. Voor elk van de oplossingssporen ga je, vertrekkend van wat al werkt, op zoek naar concrete punten om verandering te realiseren.

Doelgroep Kostprijs Spreker Praktisch
Ouders/schoolteam Gratis GO! ouders

Min. 5 en max. 25 deelnemers.

Voorzie een ruim lokaal met flipchart.

Aanvragen

Minstens 2 maanden op voorhand.