Donderdag 22 maart 2018: Algemene Vergadering GO! ouders

  • 28 februari 2018

GO! ouders organiseert jaarlijks een Algemene Vergadering om de toegetreden leden tot de vergadering te informeren over het jaarverslag, de jaarlijkse  begroting,… Het is ook een moment waarop u in gesprek kan geen met medeleden of met de Raad van Bestuur.

Bent u nog geen lid van de Algemene Vergadering van GO! ouders maar wenst u dat wel te worden? Bent u verbonden aan een ouderwerking, vriendenkring of schoolraad van een school van het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap? Als u op beide vragen enthousiast ja kunt antwoorden, noteer dan alvast donderdag 22 maart 2018 in uw agenda en neem contact op voor dinsdag 20 maart met timothy.van.raemdonck@g-o.be om in te schrijven en meer informatie te verkrijgen. De Algemene Vergadering vindt plaats in het Huis van het GO!, Willebroekkaai 36, 1000 Brussel en start om 18 uur.