De verschillende lagen binnen je ouderwerking

Toen jij als ouder voor het eerst met je kind op school kwam, stapte je waarschijnlijk niet vanaf dag één in de ouderwerking. Zoals de meeste ouders zal je misschien eerst een afwachtende houding aangenomen hebben. Je nam deel aan activiteiten van de school of de ouderwerking waarop ouders welkom waren. Die evenementen waren leuk, je voelde je als ouder welkom, je werd vriendelijk onthaald, je beleefde veel plezier en hield er een aangenaam gevoel aan over. Je nam meerdere keren deel aan activiteiten en elke keer opnieuw was je tevreden dat je geweest was.

Toen je een oproep zag van de ouderwerking of zelfs persoonlijk werd aangesproken om een handje mee te komen helpen of eens ideeën aan te brengen, zei je dan ook onmiddellijk ‘ja’. Ook hier werd je vriendelijk onthaald, je hulp werd duidelijk geapprecieerd, de sfeer zat erin.

Natuurlijk zeg je ook de volgende keren ‘ja’ wanneer je gevraagd wordt en wordt zelfs multi-inzetbaar voor verschillende taken. Je betrokkenheid en enthousiasme groeiden, je vertelt ook aan andere ouders over je positieve ervaringen en moedigt hen aan om ook eens af te komen of te komen helpen.

Op die manier ben je een trekker voor de ouderwerking, je trekt andere ouders aan. Steeds opnieuw kom je  helpen, je beleeft daar plezier aan en haalt er voldoening uit. Je leert de school en de andere ouders steeds beter kennen. Je hebt ideeën over dingen die anders, beter of meer gedaan kunnen worden. Uiteindelijk kriebelt het zo hard dat jij weleens je ideeën wil aanbrengen.

Wanneer je een oproep krijgt van de ouderwerking of persoonlijk gevraagd wordt om lid te worden van de vaste kerngroep, ga jij daar dan ook enthousiast op in.

Het verhaal zoals hierboven beschreven gaat op voor heel veel ouders binnen de school/ouderwerking. Zij begeven zich doorheen de verschillende lagen. Weinig ouders zullen meteen in de ouderwerking stappen wanneer ze gloednieuw zijn en de school en andere ouders nog niet kennen. Willen jullie graag dat ouders zin hebben om zich bij de vaste kerngroep te voegen? Hou er dan rekening mee dat het een absolute must is om ouders in alle lagen van de vrijwilligerswerking te waarderen en te appreciëren. Een ouder die de eerste keer komt helpen klussen bijvoorbeeld en meteen warm onthaald wordt, plezier beleeft die dag en ook nog eens oprecht bedankt wordt, heeft een positiever ervaring beleefd. Deze ouder wil waarschijnlijk nog wel eens terugkomen om te helpen. Omgekeerd zal de nieuwe ouder die zich niet geapprecieerd en aan zijn lot overgelaten voelt die dag, nooit meer komen helpen.

Veel ouderwerkingen zetten aan het einde van het jaar de vaste kern in de bloemetjes. Vergeet ook niet je andere vrijwilligers te waarderen en te bedanken! Hun hulp heb je broodnodig om je activiteiten te kunnen realiseren en je voortbestaan te garanderen.

vrijwilligers

Concrete materialen om mee aan de slag te gaan:

Contactpersoon
Eva De Blieck
Pedagogisch medewerker
0474 06 91 80