BS de Toekomst in Avelgem geeft lerenlerendiploma

  • 27 maart 2017

Sinds januari is er in BS De Toekomst in Avelgem een lerenlerenklas op school. Gedurende een module van 9 à 10 weken worden de leerlingen - na de schooluren - in de lerenlerenklas gratis in kleine groepjes begeleid door leerkrachten van de school.  In de lerenlerenklas oefenen de leerlingen om zich beter te leren organiseren & beter taken en toetsen te leren plannen. Ze krijgen een waaier aan studeermethodes en –tips aangereikt en elke leerling wordt persoonlijk gemotiveerd.

Een engagement van zowel de deelnemende leerlingen als van de ouders was noodzakelijk om de lerenlerenklas te doen slagen. Van de leerlingen wordt verwacht dat ze taken en toetsen noteren in de schoolagenda, dat alle benodigdheden in de boekentas zitten, enz. Van de ouders wordt verwacht dat ze thuis een goede werkomgeving scheppen, het kind stimuleren om huiswerk niet uit te stellen, de schoolagenda consequent opvolgen en ondertekenen, controleren of het huiswerk gemaakt is en melden als er te lang gewerkt wordt aan een taak of de leerstof niet beheerst is.

Op 23 maart eindigde de eerste module op school. De school organiseerde dan een officieel moment om de vele inspanningen van de leerlingen, ouders en leerkrachten in de kijker te zetten. De kinderen kregen uit de handen van de schepen van onderwijs en van de directeur hun lerenlerendiploma. 

 

lerenlerenklas BS Avelgem
Veerle Vyverman
Pedagogisch medewerker
02 790 92 31
0487 33 21 22