Begeleidingsreeks: Taalstimulering en meertalig opvoeden

Korte inhoud

Opvoeden betekent ook talig opvoeden. Het belang van een kwalitatief goed taalaanbod voor de ontwikkeling van de moedertaal, maar ook voor andere talen, werd meermaals aangetoond. Als ouder stel je je echter de vraag hoe je in dit aanbod kan voorzien. Nog complexer wordt het wanneer je kind opgroeit in een meertalige context. Als ouder kamp je dus met vele vragen hoe je je kind het beste opvoedt in een rijke taalomgeving.

Code organiseert daarom interactieve begeleidingssessies rond talig opvoeden voor ouders waarin ervaringen met andere ouders uitgewisseld worden. In een eerste sessie wil Code ouders bewust maken van hun moedertaal en het belang hiervan. In een tweede sessie wordt er meer uitleg gegeven over de taalontwikkeling van het kind. Er gaat hierbij eveneens aandacht naar de verschillende vormen en belangrijke aspecten van een meertalige taalontwikkeling. In een derde sessie krijgen ouders praktische tips hoe ze een rijke taalomgeving aan hun kind kunnen bieden.

Meertalige - maar ook nieuwsgierige, eentalige ouders - kunnen aansluiten bij een extra, optionele sessie met tips en adviezen rond taalontwikkeling in een meertalige context (sessie 3). In een terugkomsessie wordt er besproken welke adviezen je als ouder reeds toepast en welke moeilijkheden je hierbij ervaart. Deze laatste sessie is ook optioneel.

Doelgroep Kostprijs Spreker Praktisch
Ouders met kinderen in het BaO

3 sessies: €675

4 sessies: €900

5 sessies: €975

+ verplaatsingsonkosten

Code (Expertisecentrum Thomas More) Min. 6 en max. 10 deelnemers. 

Je kan de reeks ook volgens als individuele ouder bij Code. Ook voor specifieke meertaligheid kan je contact opnemen met Code. Klik hier.

Aanvragen

Minstens 2 maanden op voorhand.