Aanmelden en inschrijven in een school

De regels rond inschrijven in een school zijn zo opgesteld dat ze kunnen blijven voldoen aan gelijke onder­wijskansen in een steeds evoluerende maatschappij. De nieuwe regelgeving wil vooral inzetten op het wegwerken van kampeerrijen, het bevorderen van sociaal gemengde scholen, uitsluiting tegengaan en het inschrijvingsrecht voor ieder­een op dezelfde manier garanderen. Kortom iedereen gelijke kansen bieden om in te schrijven in een school naar keuze.

Het is van het grootste belang om jezelf, als ouder, te informeren over wat wel en niet veran­dert, wat je rechten en plichten zijn, wat er moet gebeuren wanneer je kind wordt geweigerd, wat je te doen staat als je kind na aanmelding aanvaard wordt om in te schrijven, enz. Op basis van correcte informatie kunnen bewuste keuzes worden gemaakt.

Het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming zet sterk in om transparant te communiceren over de algemene infor­matie naar alle ouders toe. Via volgende website informeert de overheid de ouders: www.onderwijs.vlaanderen.be/inschrijven-in-een-school. Omdat er per school, toch nog heel wat verschillen zijn, spreek je best ook even de directeur of het secretariaat van jouw school naar keuze aan om de procedure in jouw school te kennen.

Voor Antwerpen, Brussel en Gent vindt je alle informatie over aanmelden op volgende website: www.meldjeaan.be

Maar daar houdt onze taak niet op! GO! ouders wil iedere ouder graag verder helpen wat het nieuwe inschrijvingsdecreet betreft. Via ouders@g-o.be kan je met al je vragen bij ons terecht.

Heb je een vraag die je graag rechtstreeks aan de LOP-deskundigen zelf wil stellen wat betreft aanmelden en inschrijven? Vind dan de juiste gegevens via www.lop.be

Contactpersoon
Timothy Van Raemdonck
Coördinator