20/3: Algemene vergadering GO! ouders

  • 12 maart 2014

GO! ouders organiseert jaarlijks een Algemene Vergadering om de toegetreden leden tot de vergadering te informeren over het jaarverslag, de jaarlijkse  begroting,…Dit jaar wordt er ook een nieuwe Raad van Bestuur gekozen uit de leden van de Algemene Vergadering voor een periode van 2 jaar.


Bent u nog geen lid van de Algemene Vergadering van GO! ouders, maar wenst u dat wel te worden? Bent u verbonden aan een ouderwerking, vriendenkring of schoolraad van een school van het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap? Als u op beide vragen enthousiast ja kunt antwoorden, noteer dan alvast donderdag 20 maart 2014 in uw agenda en neem contact op met timothy.van.raemdonck@g-o.be voor meer informatie.

Tot dan!

Locatie:
Huis van het GO!
Willebroekkaai 36
1000 Brussel