“Wij zien ouders regelmatig fouten maken in het verkeer wanneer ze op pad zijn met hun kinderen”.

  • 27 juni 2017

De verkeerssituatie van, naar en rond de school is niet altijd afgestemd op de jongste en bovendien zwakste weggebruikers. Dat geldt ook voor  basisschool ’t Park in Malle waar de leerlingen een drukke steenweg over moeten om op school te geraken. Mama’s Ann en Debby raakten geïnspireerd en starten een fietspooling om kinderen sterker het verkeer in te sturen.

Wanneer is het idee ontstaan?

Een tijdje geleden organiseerde de oudervereniging een infoavond rond veilig in het verkeer voor ouders. Die avond groeide bij Ann het idee om kinderen beter te wapenen in het verkeer. Zij vroeg aan Debby of ze wou meewerken en zo werd het idee van een fietspooling in basisschool ’t Park geboren.

Een fietspooling. Wat moeten we ons daar concreet bij voorstellen?

Elke woensdagochtend vertrekken er enkele ouders vanuit 3 deelgemeentes naar school die onderweg leerlingen op afgesproken plekken oppikken. ’s Ochtends wordt er rechtstreeks naar school gereden, maar tijdens de terugtocht houdt elke groep halt op enkele strategische stopplaatsen. Hier wijzen de begeleidende ouders op belangrijke zaken in het verkeer. Als het ware krijgen de kinderen een korte verkeersles in de praktijk.
Elk jaar houden we een winterstop. Er wordt dus gefietst vanaf september tot de herfstvakantie  en opnieuw vanaf de paasvakantie tot de zomervakantie.  Elke nieuwe leerling start in de paasvakantie zodat ze zich tijdens het schooljaar al wat kunnen voorbereiden en zodat ouders tijdig kunnen inschrijven. In principe mogen de leerlingen pas vanaf het vierde leerjaar deelnemen, maar uiteraard mogen de eigen kinderen van de begeleidende ouders ook mee met de fiets.

Om alles vlot te laten verlopen, moet er met heel wat praktische zaken rekening gehouden worden. Wat moet zeker op voorhand geregeld worden?

Veilig zijn in het verkeer, betekent in eerste instantie gezien worden. Dus zowel de begeleidende ouders als de leerlingen dragen een fluorescerende fietshelm, safetyfirstvestje en fluo boekentassen hoes.  Dit wordt in bruikleen gegeven. Wanneer leerlingen de school verlaten of wensen te stoppen, wat nog niet gebeurde, dan geven ze de uitrusting terug. Verliezen ze bijvoorbeeld hun helm? Dan wordt gevraagd om dit terug te betalen. Zonder de sponsoring van de oudervereniging , bedrijven, ouders of de toestemming van de school om verse vlaaien te verkopen op de kerstmarkt en BBQ op het schoolfeest, hadden we dit trouwens niet allemaal kunnen aankopen. Ook de EHBO-kit die alle begeleiders bij zich hebben, werd gesponsord door de plaatselijke apotheker.
Daarnaast is het belangrijk goed geïnformeerd te zijn over verzekeringen, verkeersregels, gewijzigde verkeerssituaties  … Alle vrijwilligers komen om de 2-3 weken samen om te vergaderen en elkaar te informeren over veranderingen etc. Dit soort engagement betekent ook dat het heel moeilijk is om vrijwilligers te vinden. Iedereen vindt dit een zinvol initiatief, maar kan zichzelf niet voor zo lang vrijmaken of zou  graag een vergoeding krijgen voor deze inzet. Dat kunnen wij uiteraard niet betalen.
Ook de administratie is niet te onderschatten. Zo maakte Debby werk van een draaiboek met alle mogelijke zaken die onderweg kunnen voorvallen. Elke begeleider heeft een boekje met alle belangrijke nummers. De verkeersroutes ondergaan regelmatig veranderingen, … .  Met de ouders wordt een ‘contract’  afgesloten.  Ook een ‘pechdienst’ werd voorzien. Een leerling die een platte band rijdt, wordt opgepikt en naar school gebracht. De fiets wordt ter plekke vastgemaakt en moet later opgehaald worden.

Ondertussen loopt de fietspooling al enkele jaren. Wat valt jullie op?

Bij de start zijn er heel wat verschillen tussen de leerlingen. Sommige leerlingen fietsen bijna voor het eerst wanneer ze in de groep starten, maar tegen het einde van de eerste periode zien we al heel wat verbetering. Ook op het fietsexamen op het einde van het 6e leerjaar is een duidelijk effect. Laatstejaars die een jaartje meefietsten scoren beduidend beter dan hun medeleerlingen die dit niet deden.
Er blijft echter nog heel wat werk aan de winkel. Zo zien wij ouders regelmatig fouten maken in het verkeer wanneer ze op pad zijn met hun kinderen. Heel wat mensen onderschatten ook nog de gevaren in het verkeer. Daarom maakten de fietspoolbegeleiders, fietspoolleerlingen en oud-leerlingen  een filmpje en worden regelmatig sensibiliserende boodschappen meegegeven tijdens het oudercontact.

Doorheen de jaren ontvingen jullie al heel wat steun vanuit verschillende hoeken.

fietspoolingMalleDe school heeft ons van in het begin gesteund. Zo kregen we een eigen lokaal, waar we onze spullen veilig kunnen achterlaten, vergaderen, een kopje koffie drinken, ... . We merken ook dat de directeur en het schoolteam enorm trots zijn op wat we al bereikt hebben. 
De fietspooling kon van in het begin ook rekenen op een trotse peter: Anthony Kumpen, een Belgische Nascar  racepiloot. Hij zet graag mee zijn schouders onder dit project omdat het, net zoals hij,  veiligheid in het verkeer boven alles stelt. Meer scholen zouden dit voorbeeld moeten kunnen volgen. Daarnaast sterkt het ons dat minister Crevits ons regelmatig een kaartje stuurt om ons te bedanken voor onze inzet. Al willen we hier ook graag benadrukken dat heel wat meer scholen en ouderwerkingen dit zouden kunnen doen, moesten hiervoor subsidies te verkrijgen zijn!

Tot slot. Heb je nog tips voor ouderwerkingen die ook een fietspooling willen starten?

  • Laat je niet afschrikken. Er komt heel wat werk bij te kijken, maar ook wij leren nog steeds bij.
  • Betrek de wijkagent en de lokale politie.
  • Durf informatie vragen aan de juiste instanties.

Voor meer informatie staat Debby Meirsman, fietspoolmama van het eerste uur, je  heel graag te woord! Uiteraard kan je ook steeds de facebookpagina bezoeken.