“Een schoolraad mag geen praatclubje zijn”

  • 1 oktober 2015

Download hier de jaarplanning van de schoolraad van KA Deurne.

Het is maandag 21 september, 19u30 wanneer de schoolraad in het Koninklijk Atheneum Deurne start. Voor de eerste keer zitten er geen acht maar tien leden rond de tafel: vanaf dit schooljaar zitten er in elke schoolraad in het secundair twee leerlingen. Erik Indekeu, ouder en voorzitter, verwelkomt iedereen en de twee scholieren in het bijzonder. Of ze een beetje zenuwachtig zijn? Ze twijfelen een beetje, maar later op de avond zal blijken dat ze zeker hun mannetje staan. De werking van de schoolraad wordt nog eens uitgelegd, we doen een kennismakingsrondje en dan kan de schoolraad echt beginnen.

Waarom zijn we uitgerekend op deze schoolraad beland? Een uur eerder zitten we samen met Dirk Boeye, directeur van KA Deurne en Erik Indekeu, voorzitter van de schoolraad. Zij leggen uit hoe ze met deze schoolraad een echt overlegorgaan willen zijn.

Waarom is de schoolraad een belangrijk orgaan?

citaat schoolraadDirk: Als directeur heb je wel collega’s in andere scholen, maar  voor de rest is het een vrij geïsoleerd beroep. Je moet heel veel beslissingen alleen nemen en dan is het interessant dat je advies kan vragen bij mensen die betrokken zijn, maar tegelijk ook elk met hun eigen bril naar de school kijken. Daarvoor is de schoolraad het ideale platform, want de verschillende geledingen kunnen er ook met elkaar in dialoog gaan.

Hoe zorg je voor een vlotte werking van de schoolraad?

Erik: Het bijzonder decreet bepaalt dat de schoolraad adviesrecht heeft over een aantal specifieke thema’s. We vonden dat elk van die thema’s dan ook aan bod kwam in ieder schooljaar. Daarop hebben ik en Dirk eens samengezeten om een vast stramien op te stellen. We maakten een vast schema met welke thema’s we wanneer in het schooljaar op de schoolraad zouden bespreken.

Kan je eens een voorbeeld geven van hoe je zo’n jaarplanning voor de schoolraad opstelt?

Dirk: De werving van leerlingen of cursisten is één van de thema’s uit de beheersovereenkomst. Dat staat vanavond, aan het begin van het schooljaar op het programma, omdat de nieuwe leerlingenaantallen nu net binnen zijn. Zo kan ik een nieuw overzicht geven van de evolutie van de leerlingenaantallen en hoe we dit voor de toekomst zien. De begroting wordt pas in november opgemaakt, dus dat plaatsen we dan op de agenda. En zo hebben we voor elk thema beslist op welk moment van het jaar we het willen bespreken.

Erik: Zo zorgen we er ook voor dat elk thema minstens één keer per schooljaar aan bod komt. Dat wil niet zeggen dat er geen andere zaken aan bod kunnen komen. Zo willen we vanavond ook zorgen voor een goede afstemming tussen leerlingenraad, pedagogische raad en oudervereniging.

En werpt zo’n jaarplanning zijn vruchten af?

Schoolraad DeurneDirk: Het geeft de schoolraad een duidelijke houvast en structuur. De leden weten ook op voorhand wat er op de agenda komt. Al zie ik dat ook wel als een werkpunt: soms zouden de voorbereidende documenten nog vroeger opgestuurd kunnen worden, zodat de leden hun advies beter kunnen voorbereiden. Ook gaan we vanaf nu de vergaderverslagen van de oudervereniging, leerlingenraad en pedagogische raad voor elkaar beschikbaar maken. Ik vind het belangrijk dat iedereen echt zijn mening kan geven, zodat de schoolraad een meerwaarde heeft. Anders bestaat het gevaar dat de schoolraad een praatclubje wordt.

Tot slot, vanaf dit jaar zitten er leerlingen in de schoolraad, zorgt dat voor een nieuwe dynamiek?

Erik:  Ik hoop dat eigenlijk wel. Leerlingen hebben toch hun eigen kijk op een aantal zaken.

Dirk: Bovendien weten leerlingen heel goed wat er leeft en ze zitten de hele dag in de klas: ze zijn de experten van onze school. 

Veel succes met de vergadering!

Download hier de jaarplanning van de schoolraad van KA Deurne.

Contactpersoon
Timothy Van Raemdonck
Coördinator